Back to All Events

Situationen för minoriteter i Egypten efter den Arabiska våren

Den koptiske biskopen Thomas, Egypten

Biskop Thomas är på grund av sin frispråkighet och sina skarpa analyser en viktig förkämpe för demokrati och mänskliga rättigheter i Egypten. Hans förmåga till reflektion och analys har även rönt internationell uppmärksamhet. I november 2012 fick han Björn Stjärne Björnson priset i Norge för sina insatser för demokrati och mänskliga rättigheter i Egypten.

Biskop Thomas är engagerad i utvecklingen i Egypten, bland annat genom kurser och seminarier i demokrati och mänskliga rättigheter på konferens- och retreatgården Anafora utanför Kairo. Han är nära medarbetare till den nye koptiske påven Tawadros I. Thomas är biskop i El Quessyyastiftet i Egypten.